Advertisement

Revista lu' Peste

....Click... AICI

Cine e online?

Avem 8 vizitatori online

Evenimente

« < Octombrie 2018 > »
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Acasa
REGULAMENTUL DE PESCUIT RECREATIV SPORTIV Imprimare E-mail
Evaluare cititor: / 4
SlabExcelent 
Scris de Administrator   
Tuesday, 05 May 2009
A.G.V.P.S. din ROMANIA -- A.J.V.P.S. VRANCEA

REGULAMENTUL DE PESCUIT RECREATIV SPORTIV
al Asociatiei Judetene de Vanatoare si Pescult sportiv Vrancea
1. Prevederi generale:
Prin pescuit recreativ sportiv in apele marine si continentale se intelege pescuitul efectuat cu undita si/sau cu lanseta in scop de agrement/performanta, pe baza unui perrnis nominal si a carnetului de membru al A.l.V.P.S. Vrancea.
Prezentul regulament are la baza:
a). principiile modalitatile, conditiile si regulile generate care trebuiesc respectate de membrii asociatiei Vrancea la practicarea pescuitului recreativ sportiv stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare
b). obligatiile privind respectarea regimului de folosire, protectie si gospodarire a apelor , reglementat de LEGEA nr. 107 din 25 septembrie 1996
c). principiile si obligatiile de protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii prevazute in Legea Protectiei Mediului nr. 137 din 29 decembrie 1995.
2. Dobandirea calitatii de membru pescar sportiv:
a). CaIitatea de membru al A.J.V.P.S. Vrancea se poate obtine prin examen sau inscriere doar in limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
b). Dovada calitatii de membru al A.J.V.P.S. Vraneea se face cu carnetul de membru pescar - sportiv, vizat anual.
c). Calitatea de membru pescar sportiv se dobandeste de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta in Romania, care solicita sa faca parte din A.J.V.P.S. Vrancea, recunoaste statutul acesteia, se obliga sa-l respecte si face dovada cunostlntelor minime in domeniul halleutic, in urma unei testari de specialitate.
d). Calitatea de membru pescar sportiv al A.J.V.P.S. Vrancea se pierde prin renuntare, radiere sau excludere. Renuntarea la calitatea de membru I are loc in baza cererii depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, dupa caz, cu depunerea dovezii ca este membru, cu cotizatia la termen, la o alta organizatie afiliata. Radierea se face in cazurile de deces, de pierdere a cetateniei romane, de expirare a perioadei de rezidenta sau stabilire a domiciliului in strainatate.
Excluderea se pronunta impotriva membrilor A.1.V.P.S. Vrancea care:
- au comis fapte incadrate de lege ca infractiuni de braconaj;
- nu si-au achitat cotizatia de membru in termen;
- au fost sanctionati cu excluderea din alta asociatie afiliata;
- fac parte din grupe dezafiliate, cu exceptia celor nevinovati, care sunt repartizati la o alta grupadin cadrul A.J.V.P.S.Vrancea ;
- aduc daune materiale si/sau morale A.J.V.P.S. Vrancea ori A.G.V.P.S. din Romania;
- refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii si infractiuni in domeniul pescuitului si acvaculturii;
- se inscriu sau fac parte din organizatii neafiliate la A.G.V.P.S. din Romania.
Pescuitul recreativ sportiv in apele naturale se practica in bazinele acvatice naturale din zona de management a Asociatiei, se face pe baza permisului de pescuit nominal emis de Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura si eliberat de Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Vrancea membrilor sai, cu conditia recunoasterii si respectarii prezentului Regulament.
Permisul de pescuit recreativ este nominal, netransmisibil si se elibereaza anual o data cu achitarea cotizatiei statutare sau o data cu obtinerea calitatii de membru al asoeiatiei. Asociatia Vrancea va pune la dispozitia membrilor pescari sportivi informatiile eu privire la bazinele piscicole din zona operationala a asociatiei mentionata in Planul de Management aprobat de AMP A in care au dreptul de pescuit recreativ pe baza permisului eliberat de asociatie si a Carnetului de membru al asociatiei.
In bazinele piscicole aflate in administrarea directa a Asociatiei Vrancea pe baza de contract, pescuitul recreativ sportiv se realizeaza si eu respectarea conditiilor specifice stabilite de Consiliul Asociatiei pentru conditiile suplimentare oferite membrilor, referitor la bazinele amenajate.
3. Modalitatile si conditiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv in apele naturale:
a). in apele curgatoare si statatoare din zona montana, numai cu o singura undita eu cel mult 2 carlige sau cu o lanseta;
b). in apele din zona colinara si de ses cu cel mult 4 undite sau 4 lansete eu cate doua carlige fiecare;
c). pescuitul salmonidelor in apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
d). in apele din zona colinara si de ses poate retine din captura, cel mult 5kg/zi de peste sau numai un singur peste, daca greutatea lui depaseste 5 kg;
e). in apele de munte cu salmonide se pot retine de catre un pescar cel mult 10 bucati in total, din speciile: pastrav indigen, pastrav cucubeu, fantanel, lipan si coregon.
t). trebuie sa cunoasea zonele instituite pentru protectie si sa respecte marcajele si regimul special al acestor zone;
g). trebuie sa ofere informatii statistice asupra capturilor realizate in .cursul unui an si asupra zonelor in care le-a realizat;
h). este necesar sa cunoasca si sa respecte perioadele de prohibitie conform prevederilor legale;
i). este obligat sa cunoasca speciile de pesti si sa respecte in pescuit dimensiunile minime legale a tuturor speciilor de conform prevederilor legale;
j). sa cunoasea si sa respeete legislatia in vigoare privind pescuitul recreativ sportiv si toate modificarile aparute;
k). practicarea pescuitului sportiv competitional de performanta si practicarea la campionatele internationale se face prin Comisia de competitii de la nivelul asociatiei si a Comisiei Centrale de Competitii a A.G.V.P.S., in baza regulamentelor de competitii stabilite si aprobate pentru fiecare disciplina si grupa de varsta;
l).copiii, tinerii, persoanele in varsta si persoanele eu dizabilitati de ordin locomotor sau neurologic beneficiaza de reduceri, inlesniri si facilitati pentru practicarea pescuitului recreativ sportiv din partea asociatiei.
4. Reguli de protectia mediului ce trebuiesc respectate de membrii asociatiei la practicarea pescuitului sportiv.
La practicarea pescutului sportiv pescarii sportivi ai asociatiei Vrancea au urmatoarele obligatii:
a). sa respecte standardele de emisie si de calitate a apelor;
b). sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si.in zonele umede, deseuri de orice fel si sa nu introduca in acestea, tensiune electrica, substante periculoase si poluante;
c). sa nu spele in apele naturale autovehicole;
d). sa monitorizeze zona in care pescuieste si sa informeze de urgenta persoanele sau institutiile de specialitate asupra cazurilor de catastrofe naturale sau de poluare;
e). sa acorde sprijin autoritatilor de protectia mediului la atenuarea efectelor de poluare;
f). sa acorde sprijin Asociatiei Vrancea in activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor din zona de pescuit.

5. Reguli privind respectarea regimului de folosire, de protectie si gospodarire a apelor:
a). pe malurile apelor apartinand domeniul public, daca nu sunt impuse restrictii, pescarii sportivi au dreptul de acces liber, pe propria raspundere, pentru practicarea pescuitului sportv, plimbare sau recreere;
b). este interzisa producerea de prejudieii apelor, albiilor, malurilor si riveranilor, monumentelor naturii, constructiilor hidrotehnice, lucrarilor sau instalatiilor existente in albii;
c). in zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este permis la conditiile stabilite de detinatorii acestor zone si cu respectarea prevederilor inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor, eliberata acestora;
d). pescuitul pe cursurile de apa si lacuri naturale cu barci de agrement- , fara motor, se efectueaza liber, eu respectarea drepturilor riveranilor si reglemntarilor legale;
e). se interzice pescuitul de pe diguri, instalatii si amenajarile hidrotehnice precum si la 0 distanta mai mica de 50 m de acestea;
t). se interzice accesul si manevrarea instalatiilor hidrotehnice de catre pescarii sportivi.

6. Sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale si a prezentului regulament de pescuit recreativ/sportiv. Aceste sanctiuni sunt reglementare prin prevederile legale in vigoare in domeniul pescuitulul recreativ sportiv. Sanctiunile privind nerespectarea acestui Regulament sunt aplicate in conformitate cu prevederile Statutului A.J.V.P.S. Vrancea.
7. Constatarea faptelor:
Constatarea faptelor ce constituie contraventii si infractiuni si aplicarea sanctiunilor contraventionale se face de catre personalul cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, de ofiteri si agenti din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane, de ofiteri si subofiteri din cadrul Jandarmeriei, precum si catre personalul Asociatiei Vrancea imputernicit de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pscuit si acvacultura potrivit planului de Management al asociatiei aprobat.
Nerespectarea in timpul pescuitului a obligatiilor din prezentul regulament si cele referitoare la protectia mediului si cele referitoare la regimul de folosire, de protectie si gospodarirea a apelor va atrage dupa caz pe langa raspunderea civila sau penala conform legislatiei in vigoare in mod automat suspendarea sau retinerea permisului de pescuit recreativ sportiv si anularea dreptului de pescuit.

8. Persoane si institutiile de contact pentru semnalarea de evinemente sau incalcari ale legislatiei:
a). Conducerea Asociatiei Vrancea
b) Personalul de paza si control al asociatiei
c). Inspectia Piscicola
d). Inspectorat de Politie
e). C.N. Apele Romane
t). Autoritatea teritoriala de mediu (Garda de Mediu)
g). Jandarmeria Romana

Consiliul A.J.V.P.S. Vrancea
Ultima actualizare ( Tuesday, 05 May 2009 )
 
Urmator >
Powered and hosted by Blue Info Team